Cseh V4-elnökség

V4-ek köztársasági elnökeinek csúcstalálkozója | 2019. október 2-3. | Lányi kastély
 1. július 1-e és 2020. június 30-a között a Cseh Köztársaság tölti be a Visegrádi csoport (V4) elnökségét.

Cseh Köztársaság a Visegrádi csoport elnökségét nemzeti és európai szinten is kihívásokkal teli időszakban veszi át. A (2019. májusi) európai parlamenti választások után ez egy olyan időszak, amelyben kezdetét veszi az EU új intézményi ciklusa, új prioritások kerülnek kitűzésre és egyúttal véglegesítésre kerül az EU 2021-2027 közötti többéves pénzügyi kerete. A távlati kihívások, mint például a biztonság, a menekültügyi és migrációs politika mellett az EU-nak el kell látnia a Nagy-Britannia várható távozásával kapcsolatos teendőket is.

A Cseh Köztársaság visegrádi elnöksége alatt a szlovák elnökség programjához kapcsolódva kíván továbblépni, az országainkat és Európát érintő aktuális kihívások és problémák kezelésére pedig racionális, pragmatikus és konstruktív fellépést kíván szorgalmazni. A Cseh Köztársaság az európai kontinens további stabilizálására irányuló törekvéseket igyekszik majd érvényre juttatni, beleértve a bővítés folyamatát és a szomszédságpolitika támogatását is.

A cseh elnökség célkitűzései

Cseh V4-elnökség | 2019. július 1. – 2020. június 30.

A cseh elnökség fő célja a V4-országok EU-n és NATO-n belüli pozíciójának a megszilárdítása, és egyúttal e két szervezet egységének és kohéziójának az erősítése. A visegrádi országoknak tehát hozzá kellene járulnia egy erős, aktívan fellépő, versenyképes és biztonságos, a demokrácia értékeire, a jog szuverenitására, az emberi jogok és szabadságok tiszteletére, és egyúttal a szubszidiaritás, proporcionalitás és fenntarthatóság elvére épülő Európa megteremtéséhez.

A Cseh Köztársaság a Visegrádi csoportot a közép-európai párbeszéd és a gyakorlati együttműködés hagyományos, különösen a nagyfokú kölcsönös bizalom, az egymás iránti tisztelet és a kompromisszumkészség tekintetében nagy értéket megtestesítő platformjának tekinti. Kívánatos, hogy a visegrádi együttműködés hatékony, informális, flexibilis és inkluzív maradjon és konkrét, pozitív projektekre fókuszáljon olyan területeken, ahol reális hozzáadott értéket tud teremteni Csehország, a V4-országok és az EU egésze számára. Saját formátumaiban és projektjeiben további európai partnerek, elsősorban a szomszédok iránti nyitottságra kellene törekednie, ezáltal is növelve koalíciós potenciálját az EU-n belül.

V4Reasonable Europe

A cseh V4-elnökség programja | 2019. július 1. – 2020. június 30.

A jelenlegi cseh V4-elnökség V4Reasonable Europe/V4 az Észszerű Európáért mottót viselő programja 3 témakörre terjed ki:

1. Reasonable solutions/Észszerű megoldások

 

Prioritások:

 • az EU belső piacának elmélyítése és a négy szabadság megőrzése,
 • a nyugat-balkáni országok európai integrációjának és a Keleti Partnerség országai európai orientációjának a támogatása,
 • védelmi együttműködés,
 • V4-en belüli emberi kapcsolatok
2. Revolutionary technologies/Forradalmi technológiák

 

Prioritások:

 • tudomány, kutatás és innováció,
 • mesterséges intelligencia,
 • kis- és középvállalkozások
3. Reconciling approaches/Megközelítések összehangolása

 

Prioritások:

 • az EU következő többéves pénzügyi keretéről folytatott tárgyalások,
 • migrációs és menekültügyi politika,
 • energetika,
 • infrastruktúra