Tematy Szczytu

Szczyt Prezydentów V4 | 2- 3 października 2019 r. | Zamek Lány

 

Głównymi tematami wzajemnych rozmów będą aktualne i strategiczne tematy europejskie. W ramach Szczytu, który odbywa się 30 lat po upadku socjalizmu w Europie Środkowej, odbędzie się również symboliczne przypomnienie wydarzeń z 1989 roku.

TEMATYHARMONOGRAM SZCZYTU

Dzień 1 | Szczyt Prezydentów V4

Prezydenci państw V4

 

Debata Prezydentów w formacie V4-only skoncentruje się na kwestiach unijnych, w szczególności na roli V4 w UE. Powinna się odbyć strategiczna debata na temat ambicji V4 w nowej perspektywie europejskiej, konkretnych możliwości wzmocnionej współpracy oraz także poszukiwania sojuszników dla konkretnych celów. Początek października jest również terminem bliskim aktualnie planowanego Brexitu (31.10.2019 r.), a Szczyt będzie zarazem okazją do oceny sytuacji i perspektyw oraz koordynacji stanowisk państw V4.

Odbędą się również dyskusje na temat innych aktualnych kwestii: nowej wieloletniej ramy finansowej UE (której utworzenie powinno dobiegać końca jesienią), skutkach wojen celnych/handlowych USA dla UE i gospodarki światowej, aktualnego stanu projektów infrastruktury transportowej, itp.
W ramach Szczytu odbędzie się również przypomnienie 30 rocznicy upadku socjalizmu w państwach V4. Refleksja tej rocznicy będzie częścią debaty Prezydentów, a ponadto Prezydenci V4 upamiętnią wspólnie rocznicę symbolicznym aktem.

Dzień 2 | Szczyt Prezydentów V4+

Prezydenci państw V4, Słowenii i Serbii

 

Spotkanie będzie miało następujące cele:

  • wyraźne poparcie dla polityki otwartych drzwi UE, które w ostatnim okresie osłabło;
  • apel o postęp w rozwiązywaniu sporów dwustronnych: państwa Europy Środkowej potrafiły przezwyciężyć wzajemne obciążenia historyczne (CZ-PL, SK-HU, CZ-SK) a ich podejście może być inspiracją wobec otwartych kwestii spornych dla uczestniczących partnerów;
  • państwa V4 po 1989 roku stały się częścią struktur europejskich i transatlantyckich, pomyślnie przeszły proces transformacji społecznej, politycznej oraz gospodarczej i są gotowe do podzielenia się swoimi doświadczeniami transformacyjnymi z partnerami z regionu Bałkanów Zachodnich.

W świetle brzmienia majowych raportów Komisji Europejskiej oraz w świetle podejmowania decyzji o otwarciu nowych rozdziałów jako pierwszy partner z regionu Bałkanów Zachodnich na spotkanie z V4 została zaproszona Serbia. Spotkanie ma na celu między innymi wskazanie stanu negocjacji akcesyjnych Serbii i UE, w tym krytycznej oceny obszarów, na których skupia swoją uwagę ostatni raport KE.

Częścią negocjacji w formacie V4+ byłaby oczywiście również aktualna sytuacja w UE –  Serbia i Słowenia są naturalnymi partnerami państw V4 w wielu obszarach strategicznych przyszłości UE.