Zamek Lány

Szczyt Prezydentów V4 | 2- 3 października 2019 r. | Zamek Lány

Barokowy zamek w miejscowości Lány położony w křivoklátskich lasach pod Pragą jest od 1921 roku oficjalną letnią rezydencją Prezydentów Republiki Czeskiej.

Do zamku należy również dostępny dla odwiedzających duży park pałacowy i palmiarnia z 1879 roku.

Historia zamku

ajstarsza pisemna wzmianka o Lánech pochodzi z 1392 roku. Już wtedy istniała tu drewniana twierdza. Pod koniec XVI wieku wieś kupił Rudolf II i na miejscu starej twierdzy nakazał zbudować prosty pałacyk myśliwski w stylu renesansowym, który w XVII wieku został przebudowany w stylu barokowym.

Pod koniec XVII wieku obiekt kupiła rodzina Valdštejnów. Hrabia Jan Josef z Valdštejna rozbudował siedzibę w Lánech w 1730 r. o jedno piętro. Od początku XVIII Lány były własnością rodu Fürstenbergów, aż do 1921 roku, kiedy zamek Lány został zakupiony przez państwo czechosłowackie do celów reprezentacyjnych dla głowy państwa. Zamek był wielokrotnie przebudowywany a jego obecny wygląd jest wynikiem renowacji z lat 1902 – 1903.

Park zamkowy

Park zamkowy został założony około 1770 roku. Jego obecny wygląd zawdzięczamy przebudowom J. Plečnika, po których najwyraźniejszym śladem jest przede wszystkim ściana po wschodniej stronie przy grobli stawu, którego częścią jest też imponująca fontanna. Znajduje się na niej pięć doryckich kolumn zdobionych brązowymi głowami lwów, z których woda spływa do fontanny i jako jeden potężny strumień wpada do stawu. Symboliczne głowy lwów reprezentują dawne ziemie Czechosłowacji: Czechy, Morawy, Śląsk, Słowację i Ruś Podkarpacką. W ten sposób architekt wyraził integralność nowo utworzonego państwa.

Zamek Lány i T. G. Masaryk

Pierwszy Prezydent Republiki Czechosłowackiej Tomáš Garrigue Masaryk bardzo polubił Zamek Lány. Po rezygnacji z urzędu Prezydenta w 1935 roku pozwolono mu na stałe przenieść się do Lán. Ostatecznie wybrał również Lány jako miejsce ostatniego spoczynku dla siebie i swojej rodziny. Grobowiec rodziny Masaryka na cmentarzu w Lánech stał się symbolem czechosłowackiej demokracji nawet w czasach totalitaryzmu.