Témata summitu

Summit prezidentů V4 | 2.- 3. října 2019 | Zámek Lány

 

Hlavními tématy vzájemných rozhovorů budou aktuální i strategická unijní témata. Součástí summitu, který se koná 30 let po pádu socialismu ve střední Evropě, bude také symbolická připomínka událostí roku 1989. 

TémataHarmonogram summitu

1. den | Summit prezidentů V4

Prezidenti zemí V4

 

Debata prezidentů ve formátu V4-only se zaměří na unijní témata, zejména pak na roli V4 v EU. Proběhnout by měla strategičtější debata ohledně ambicí V4 v nových evropských kulisách, o konkrétních příležitostech pro posílenou spolupráci i o hledání spojenců pro konkrétní cíle. Na začátku října bude také krátce před aktuálně plánovaným termínem Brexitu (31.10.2019), a summit tak bude příležitostí ke zhodnocení situace a perspektiv a koordinaci pozic zemí V4.

Diskuse bude probíhat i o dalších aktuálních tématech: novém víceletém finančním rámci EU (jehož formování by mělo na podzim finalizovat), dopadech obchodních/celních válek USA na EU i globální ekonomiku, aktuálním stavu dopravních infrastrukturních projektů atd.
Součástí summitu bude připomínka 30. výročí od pádu socialismu v zemích V4. Reflexe tohoto výročí bude součástí debaty prezidentů, a kromě toho si V4 prezidenti výročí společně připomenou symbolickým aktem.

2. den | Summit prezidentů V4+

Prezidenti zemí V4, Slovinska a Srbska

 

K prezidentům zemí V4 se připojí prezidenti Slovinska a Srbska.

Jednání bude mít následující cíle:

  • jasná podpora politice otevřených dveří EU, která v posledním období oslabila;
  • apel na pokrok v řešení bilaterálních sporů: země střední Evropy byly schopné překonat vzájemné historické zátěže (CZ-PL, SK-HU, CZ-SK) a jejich přístup může sloužit jako inspirace pro otevřená sporná témata pro zúčastněné partnery;
  • země V4 se po r. 1989 staly součástí evropských a transatlantických struktur, úspěšně prošly procesem společenské, politické i ekonomické transformace a jsou připraveny se o své transformační zkušenosti podělit s partnery z regionu západního Balkánu.

S ohledem na vyznění květnových zpráv Evropské komise i ve světle rozhodování o otevření nových kapitol bylo jako první partner z regionu západního Balkánu na setkání s V4 pozváno Srbsko. Cílem jednání je mj. i poukázat na stav přístupových rozhovorů Srbska a EU, vč. kritického zhodnocení oblastí, na které se zaměřila poslední zpráva EK.

Součástí jednání ve formátu V4+ by byla přirozeně také aktuální situace v EU – Slovinsko a Srbsko jsou přirozenými partnery zemí V4 v řadě strategických oblastí budoucnosti EU.